Het was fijn om te zien dat de site bewoners van Velsen en Beverwijk goed gelezen werd.
Helaas is het ook zijn ondergang geworden. De site raakte in een cirkel waar het niet uit kwam.

Er waren veel gasten, maar
geen actieve leden.
Omdat er geen actieve leden waren kwamen er ook geen sponsors.

Ook de vrijwilligers verenigingen en sport/hobby clubs {die hier gratis ruimte konden krijgen} lieten het afweten, blijkbaar is er genoeg geld om zich op de huidige manier te handhaven

Omdat er geen sponsors waren kwam er geen geld binnen, wat er voor zorgde dat de kosten hoog opdreef.
Dit dat waren de redenen waarom de site bewoners van Velsen en Beverwijk moest stoppen.
Geen
actieve leden<> geen sponsors<> te hoge kosten.

Huis aan Huis bedankt voor het mooie artikel dat in uw blad heeft gestaan, de Jutter/Hofgeest <> Gemeente Velsen en Beverwijk <> Politie. Bedankt dat ik uw berichten mocht delen.

Het is jammer dat deze site na één jaar moest opgeven.


Afbeelding

Regelsecties

Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van De site bewoners van Velsen en Beverwijk, de regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van dit forum. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum leuk te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Forum regels

  1. Forumregels
   Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van Bewoners van Velsen en Beverwijk, de regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van dit forum. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum leuk te houden voor alle leden en bezoekers.
   1. Forum regels
   1. Hartelijk welkom op ons forum

   Bewoners van Velsen en Beverwijk is onafhankelijk en heeft dus géén commercieel doel en is geen officiële site van de gemeentes of instanties .

   Om alles op het forum goed te laten verlopen, dient men zich wel aan de volgende regels te houden:

   2. Als je je registreert, stem je in met de regels van de Bewoners van Velsen en Beverwijk.
   Zijn er ontwikkelingen die niet toelaatbaar zijn, neem dan contact op met het beheer of een moderator.
   Diegene die zich niet aan de regels van het forum houdt, krijgt een waarschuwing.
   Door het beheer kan beslist worden dat deze persoon van de website verwijderd wordt.

   3. Nieuw lid
   a. De website is alleen voor inwoners van Velsen en Beverwijk.
   b. Vul uw gegevens zo volledig mogelijk in bij het gebruikerspaneel {deze staat onder uw naam}

   4. Copyright
   a. Het beheer en de moderators van de Bewoners van Velsen en Beverwijk dragen geen verantwoordelijkheid voor een geplaatste link, foto, tekst en andere bestanden in openbare berichtgevingen (met uitzondering van de geplaatste foto's, plaatjes, teksten, linken en verwijzingen in de bij het forum behorende sites zoals de database). Dit is volledig de verantwoordelijkheid van de schrijver van het betreffende bericht.
   b. Op het forum gepubliceerde teksten, foto’s en andere zaken waarop mogelijk (intellectuele) eigendomsrechten kunnen rusten van een forumlid, mogen ongevraagd door het beheer én forumleden gekopieerd worden op andere plaatsen op het forum én de bijbehorende sites onder vermelding van de naam van het forumlid/eigenaar, ook als diegene geen lid meer is.

   5. De volgende zaken zijn niet toelaatbaar op het forum:
   a. Racistische of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook
   b. Sexueel getinte teksten en/of plaatjes/foto’s
   c. Schelden en/of kwetsende woorden gebruiken
   d. Berichten met een politieke inhoud en/of geloof
   e. Provocerend gedrag en/of persoonlijke aanvallen.
   f. Negatief over (web)winkels te schrijven met het doel deze te schaden. Als men problemen met een winkel heeft is het niet de bedoeling om op het forum wraak te gaan
   nemen.
   g. Reclame maken voor een (web)winkel of andere vormen van commerciële doeleinden/instellingen. Indien iemand dit toch wil, kan diegene contact opnemen met het beheer (In speciale gevallen/omstandigheden kan hier mogelijk van worden afgeweken).
   h. Zonder toestemming van een beheerder een bericht te openen over of en link te plaatsen naar (web)winkels, foto's van verkoopwaren en verwijzingen naar stocklisten
   i. Leden van dit forum persoonlijke berichten sturen met commerciële doeleinden.
   j. Het openbaar maken van andermans privé gegevens, zonder toestemming van de betrokken persoon.
   k. Een (commerciële) banner, link of plaatje bij je onderschrift te plaatsen zonder nadrukkelijke toestemming van een beheerder. Wanneer veel leden dit namelijk doorvoeren komt dit de leesbaarheid niet ten goede.

   6. Algemeen beschaafd Nederlands
   a. De voertaal is Nederlands
   b. Laat iedereen in zijn waarde, ook al is het niet jou mening. Discussie mag, maar blijf beleefd en netjes. Is het klinkklare onzin dan zal het beheer/een moderator ingrijpen.
   c. Op het forum komen leden van uiteenlopende leeftijden. Teksten en plaatjes moeten begrijpelijk zijn voor iedereen (bijvoorbeeld geen populaire tienertaal). Gebruik ook geen SMS of MSN taal.

   7. Linken naar ander forums/ websites
   a. Het linken naar een ander forum of website is uitsluitend toegestaan indien dat forum of die website niet commercieel is. Bij twijfel, vraag het aan het beheer of een moderator.
   b. Het is wel mogelijk om een linken of banner ruil in te stellen, deze optie staat in de bovenbalk vermeld.

   8. Rubriek: te koop/gezocht/ruilen
   a. Commerciële advertenties mogen niet geplaatst worden zonder nadrukkelijke toestemming van het beheer. Onder commercieel verstaan wij ook artikelen die speciaal ingekocht zijn/worden om door te verkopen. Er mogen geen honden of katten verhandeld worden, met uitzondering van vergunninghouders.
   b. Het forumbeheer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de via het forum te koop aangeboden artikelen en dieren. Ook niet voor de financiële transacties.
   c. Indien u het artikel verkocht heeft, kunt u dit aangeven door op de V te drukken. De advertentie wordt na verloop van tijd automatisch verwijderd

   9. Vrijwilligers organisaties en verenigingen

   a.Vrijwilligers organisaties en verenigingen die gratis een ruimte beschikbaar hebben gekregen op de site zijn verplicht om de link levend te houden.
   Dit houd in dat zij minimaal 6x per jaar een bericht moeten plaatsen. Anders is dit een dode link en zal na een jaar zonder bericht verwijdert wordt.

   10. Maatregelen en actie van het Forumbeheer
   a. Leden die zich niet aan bovenstaande regels houden, zullen daarop worden aangesproken door het beheer en/of een moderator en kunnen van het forum verwijderd.
   b. Berichten (of onderdelen van berichten, zoals foto’s) die niet voldoen aan (de geest van) bovenstaande regels, kunnen verwijderd worden door het beheer en/of een moderator zonder opgaaf van reden.
   c. Men krijgt na 200 dagen afwezigheid een herinneringsmail. De leden die zich niet aanmelden wordt dan na 14 dagen {automatisch} verwijderd.
   Dit is om te voorkomen dat dit forum geen honderden ingeschreven leden blijven staan, die geen belangstelling meer hebben of overleden zijn!


   11. Reglement
   a. Dit reglement kan op ieder moment door het beheerder aangepast worden. Het vernieuwde reglement is direct van toepassing na publicatie op het forum.
   b. Is er iets onduidelijk, stuur een berichtje naar het beheer en wij proberen je zo snel en duidelijk mogelijk te antwoorden.
   c. Wij hopen, door deze regels toe te passen, dat de forumleden veel plezier op de Bewoners van Velsen en Beverwijk kunnen beleven. #